Cameda Christmas Decorations Factory
English
 PP / PVC 彩印

指示牌 标牌 面板

 特殊材质印刷加工
您的位置 >>联系我们
 
 

地址:

 
中国广东省东莞市横沥张坑工业区
 
电话:
 
+86-769-8336 6329  
 
传真:
 
+86-769-8355 3329
 
电邮(MSN):
 
 
网址:
 
http://www.jmd-cn.com
 
联系人:
 
阳先生
 
邮编:
 
523463
   
中国广东省东莞市横沥张坑工业区
TEL:86-769-8336 6329  FAX:86-769-8355 3329
E-mail(MSN):jmd@vip.163.com